Annual conference of LPA 2017: Language and Reality

Organisers: Lithuanian Philosophical Association and Lithuanian University of Educational Sciences.

Organisational Committee: prof. Jūratė Rubavičienė (the head), Audronė Žukauskaitė, Naglis Kardelis, Vilius Dranseika, Liutauras Degėsys, Miglė Petronytė, Jolanta Saldukaitytė, Marius Vaicekauskas.

Main topics:

 1. Philosophy of language: topics and problems;
 2. Semantics, syntax and pragmatics of language;
 3. The problem of reference;
 4. Sense and meaning;
 5. Structuralist and poststructuralist theories of language;
 6. Language as the house of being;
 7. Language and subconsciousness;
 8. Language as differential structure;
 9. Language and silence;
 10. Language and ideology;
 11. The conceptions of language in Western and non-European cultures;
 12. The problem of animals’ language;
 13. The problem of non-verbal language;
 14. Natural and artificial languages;

Classic and non-classic theories of language.

ESSENCE AND CONTEXT: A CONFERENCE BETWEEN MUSIC AND PHILOSOPHY

31 August – 3 September, 2016

Organisers: Lithuanian Academy of Music and Theatre, The Section of Musicology in Lithuanian Composers’ Union with participation of Lithuanian Philosophical Association.

Annual conference of LPA 2016: Modernity, Postmodernity, Contemporaneity

Organisers: Lithuanian Philosophical Association, Centre for Religious Studies and Research in Vilnius University, and Department of Philosophy and History of Philosophy and Logics in Vilnius University.

Organising Committee: Jonas Dagys, Vilius Dranseika, Naglis Kardelis, Arūnas Mickevičius, Nerijus Milerius, Rita Šerpytytė, Julija Tuleikytė, Audronė Žukauskaitė.

Speakers are invited to reflect on the notions of modernity, postmodernity and contemporaneity. According to J. Habermas, modernity becomes a subject of philosophy in the end of the 18th century allowing the formation of philosophical discourse of modernity. This discourse has a lot of touching points and intersections with the discourse of aesthetics even though the two do not fully correspond. The notion of modernity becomes an important point of orientation for sociology which introduces a paradigm of modernisation in the 1970s thus enabling the analysis of social and political aspects of the restructuring within a society.

In 1979 J.-F. Lyotard published The Postmodern Condition thus facilitating the wide use of the notion of postmodernity. Some authors (Lyotard, Jameson, Bauman, Žižek) concentrate on analysing cultural and philosophical differences between modernity and postmodernity, while others, such as Habermas, view modernity as a project that has not yet reached its end. The art theoretic Bourriaud claims that postmodernity is replaced by altermodernity which is nothing else but overcharged modernity. Agamben, on his part, insists on speaking about contemporaneity which is marked by its messianic relation to time.

The conference is aimed at the reconsideration of the mentioned distinctions and their philosophical, aesthetical and social aspects.

THE NOTION OF ANIMAL IN THE CONTEXT OF PHILOSOPHY AND CONTEMPORARY ART

2 October 2015

Organisers: Lithuanian Philosophical Association and Department of Contemporary Philosophy in Lithuanian Culture Research Institute.

Main topics:

 • The distinction between human and animal in classic philosophy;
 • The question of human and animal in contemporary philosophy (J. Derrida, G. Deleuze, G. Agamben, R. Esposito);
 • Critique of anthropocentrism in posthumanist theory (D. Haraway, R. Braidotti, C. Wolfe);
 • Political animal in the context of theories of biopolitics (H. Arendt, M. Foucault, G. Agamben);
 • The distinction between human and animal in contemporary art;

Interspecies in the context of bioart and performative arts.

PHILOSOPHY, SCIENCE, POLITICS

29 May 2015

Conference organised by the Department of Philosophy in Vilnius University, the Department of History of Philosophy and Logics in Vilnius University, and Lithuanian Philosophical Association to commemorate the 70th birthday of prof. Evaldas Nekrašas.

ANNUAL CONFERENCE OF LPA 2015: Philosophy, Communication, Critics

Organisers: Lithuanian Philosophical Association, Department of Philosophy in Vytautas Magnus University, Department of Social and Political Theory in Vytautas Magnus University, and Department of Philosophy and Psychology in Kaunas University of Technology.

Organisational Committee: Nerijus Čepulis, Dalius Jonkus, Jurga Jonutytė, Saulius Keturakis, Gintautas Mažeikis, Audronė Žukauskaitė.

Main topics:

 • Critical potential of philosophy
 • Philosophy as social critique
 • Critical theory and its enemies
 • Theories of suspicion (S. Freud, K. Marx, F. Nietzsche, J. Derrida)
 • Philosophy as communication
 • Communicational rationality (J. Habermas)
 • Communication and philosophy of knowledge
 • Communication and intersubjectivity
 • Communication, language, discourse
 • Communication and media philosophy

Communication and philosophy of technics

Annual conference of LPA 2014: Philosophical Materialisms: Historical and Contemporary Perspectives

Organisers: LPA and Lithuanian Culture Research Institute.

Organisational Committee: Danutė Bacevičiūtė, Simas Čelutka, Vilius Dranseika, Naglis Kardelis, Kasparas Pocius, Julija Tuleikytė, Audronė Žukauskaitė.

Main topics:

 • Origin and development of the notion of matter;
 • Historical materialism;
 • Dialectical materialism;
 • Materialism and Marxism;
 • Materialism and body;
 • Vitalist materialism;
 • Speculative materialism;
 • Materialism of political event;
 • Materialism and reductivism;
 • Materialism and physicalism.

Organizatoriai: Lietuvos filosofų draugija ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Organizacinis komitetas: Danutė Bacevičiūtė, Simas Čelutka, Vilius Dranseika, Naglis Kardelis, Kasparas Pocius, Julija Tuleikytė, Audronė Žukauskaitė.

Materializmo tema filosofijoje atsinaujina kartu su kiekviena nauja paradigma, priversdama performuluoti ir naujai pagrįsti kiekvieną idealistinį postulatą. Šiuo požiūriu materializmo tema neatsiejama nuo filosofijos istorijos. Tačiau kartu materializmas pasirodo ir kaip į ateitį orientuotas filosofijos pažadas, skelbiantis apie naujas politinio įvykio, mokslų raidos, materialaus kūno ar objektų ontologijos galimybes. Kartu materializmas yra ir mūsų kultūrinis paveldas, kuris, įdiegtas ideologine istorinio ir dialektinio materializmo forma, vis dar atkakliai reiškiasi kaip “humanitarinių mokslų metodologija”.

PROGRAMA